Srithaimai.com#Srithaimai Webmail###
   
   
   
   
   
   
Srithaimai.com#######
อี่ซี่โฮม ถูก ง่าย ใกล้บ้านคุณ
 
 
  รดน้ำขอพร เนื่องในวันปีใหม่ไทย
» 2014-04-17 08:55:37
» เลือกประเภท
คณะผู้บริหารและพนักงาน บจก.ศรีไทยใหม่ ได้รดน้ำขอพร กรรมการผู้จัดการและคณะที่ปรึกษาบริษัท เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ไทย...
 
 
  แข่งขันกีฬาสี
» 2014-04-17 08:52:26
» กิจกรรมต่างๆ
บจก.ศรีไทยใหม่ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสี เพื่อกระชับความสัมพันธ์แแก่พนักงานทุกส่วนงานภายในบริษัท เมื่อ 12 เม.ย. ที่ผ่านมา...
 
 
  กิจกรรม walk rally
» 2014-04-17 08:49:54
» กิจกรรมต่างๆ
เช้าวันที่ 12 เม.ย. ที่ผ่านมา บจก.ศรีไทยใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรม walk rally ให้พนักงานทุกส่วนงาน ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคี กระชับความสัม...
 
 
  ฝึกอบรมพนักงาน หจก.ศรีไทยใหม่ขนส่ง
» 2014-04-17 08:43:11
» กิจกรรมต่างๆ
ห้างหุ้นส่วน ศรีไทยใหม่ขนส่ง จำกัด ได้จัดฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่ง เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยหัวข้อในการอบรมมีดังนี้ 1.ความรู้เกี่ยวกับประกันส...
 
 
  ฉลองวันคล้ายวันเกิด คุณปรัชญา ตรังคานุกูลกิจ
» 2014-03-17 13:07:18
» กิจกรรมต่างๆ
คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ศรีไทยใหม่จำกัด ได้ร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดคุณปรัชญา ตรังคานุกูลกิจ (เฮียต่อ) กรรมการผุ้จัดการ ขอให้เฮียต่อมีความสุขมากๆน...
 
 
  อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
» 2014-03-15 14:57:27
» กิจกรรมต่างๆ
นายภาณุ เหี้ยมหาญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัว...
 
 
  อบรมหลักสูตร" เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร"
» 2014-03-15 14:56:09
» กิจกรรมต่างๆ
นายภานุ เหี้ยมหาญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย...
 
 
  กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดพนักงาน
» 2014-02-28 17:34:40
» กิจกรรมต่างๆ
วันที่ 28 ก.พ. คุณปรัชญา ตรังคานุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ และพนักงานทุกท่าน ได้ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณ วรรธนา โพนทอง ผู้ช่วยผู้จัดก...
 
 
  กิจกรรมมอบรางวัล พนักงานยอดเยี่ยม , พนักงานดีเด่น , แชมป์ขายยอดเยี่ยมประจำเดือน
» 2014-02-28 08:48:27
» กิจกรรมต่างๆ
วันที่ 28 ก.พ. 57 บริษัท ศรีไทยใหม่ จำกัด ได้จัดกิจกรรม มอบรางวัล พนักงานยอดเยี่ยม ,พนักงานดีเด่น,แชมป์ขายยอดเยี่ยมประจำเดือน เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พน...
 
 
  Grow together club เยี่ยมชมโรงงานไดนาสตี้
» 2014-02-27 16:52:48
» เคลื่อนไหว
...
 
 
  Love Love St.Mall Expert Club Loei
» 2014-02-26 10:31:52
» เคลื่อนไหว
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา St.Mall สาขาเลย ได้จัดงาน Love Love St.Mall Expert Club ขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าสมาชิกกลุ่มสถาปนิกและผู้รับเหมา และไ...
 
 
  อบรมสินค้า เครื่องผลิตน้ำจากโมเลกุลอากาศ (Air Water Ecolotach)
» 2014-02-24 09:06:14
» กิจกรรมต่างๆ
อบรมความรู้เกี่ยวกับเครื่องผลิตน้ำจากโมเลกุลอากาศ (Air Water Ecolotach) บริษัท อีโคโลเทค จำกัด ณ St.mall สาขาเลย...
 
 
  Love Love St.Mall Expert Club Udonthani
» 2014-02-19 16:11:09
» เคลื่อนไหว
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา St.Mall อุดรธานีได้จัดงาน Love Love St.Mall Expert Club ขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าสมาชิกกลุ่มสถาปนิกและผู้รับเหมา และไ...
 
 
  อบรมสีแม็คโซ่
» 2014-02-11 14:31:21
» กิจกรรมต่างๆ
บริษัท ศรีไทยใหม่ จำกัด ได้จัดอบรมความรู้ทางด้านสินค้า สีแม็กโซ่ ขึ้น ให้แก่พนักงานขายทั้งในส่วนของแผนกขายส่ง St.Mall และอีซี่โฮม เพื่อให้พนักงานได้ม...
 
 
  ทบทวนการปฐมนิเทศ (Re-Orientation) ครั้งที่ 1
» 2014-02-01 16:00:59
» กิจกรรมต่างๆ
บริษัท ศรีไทยใหม่ จำกัด ได้จัดอบรม ทบทวนการปฐมนิเทศ (Re-Orientation) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้ 1.ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม...
 
 
  รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
» 2014-01-30 08:50:50
» เพื่อสังคม
เมื่อวันที่ 28 ม.ค.57 ที่ผ่านมา บริษัท ศรีไทยใหม่วัสดุภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ศรีไทยใหม่ขนส่ง จำกัด ได้เข้าร่วมจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพต...
 
 
  กิจกรรมมอบรางวัล พนักงานยอดเยี่ยม , พนักงานดีเด่น , แชมป์ขายยอดเยี่ยมประจำเดือน
» 2014-01-30 08:44:47
» กิจกรรมต่างๆ
วันที่ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา บริษัทศรีไทยใหม่ จำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัล พนักงานยอดเยี่ยม , พนักงานดีเด่น , แชมป์ขายยอดเยี่ยมประจำเดือน เพื่อเป็นขวัญและ...
 
 
  มอบใบประกาศแก่นักศึกษาฝึกงาน
» 2014-01-30 08:39:47
» เพื่อสังคม
บริษัท ศรีไทยใหม่ จำกัด ได้มอบใบประกาศแก่น้องๆนักศึกษาที่ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่บริษัทฯ หวังว่าสิ่งที่น้องๆได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในครั้งน...
 
 
  Hacked
» 2014-01-11 04:31:57
» เลือกประเภท
Hacked...
 
 
  อบรมสินค้า Nano Block
» 2014-01-08 16:39:37
» กิจกรรมต่างๆ
บริษัท ศรีไทยใหม่ จำกัด ได้จัดอบรมความรู้ทางด้านสินค้า Nano Block ขึ้น ให้แก่พนักงานขายทั้งในส่วนของแผนกขายส่ง St.Mall และอีซี่โฮม เพื่อให้พนักงานได...
 
 
 
 
[1][2][3][4][5][6]
 
 
 
 
@ 2011 IT Srithaimai | ข้อกำหนด | คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล